Co to za kurs?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej adresowany jest do kierowców, którzy chcą podjąć pracę jako kierowcy autobusów bądź samochodów ciężarowych. Dawniej był to kurs przewozu rzeczy bądź osób. Zgodnie z obowiązującą aktualnie dyrektywą unijną wszyscy kierowcy po 10 września 2008 roku na kat. D, czuli autobus oraz po 10 września 2009r. Na kat. C, czyli ciężarówkę muszą ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Bardzo często określa się go mianem kursu kwalifikacji wstępnej do przewodu osób lub rzeczy. Zadaniem takiego kursu jest ułatwienie dostępu do pracy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystko dlatego, że kierowcy z krajów wchodzących w skład UE będą mieli takie same uprawnienia. Kurs ten wprowadzono zmianami, które w życie weszły 1 kwietnia 2010 roku.

Kto może wziąć udział w kursie?

W kursie może wziąć udział każda osoba będąca obywatelem Polski, a także każda, która na terenie naszego kraju przebywa przynajmniej 185 dni w roku. Kurs adresowany jest również do osób studiujących w naszym kraju, a także tych, które wprawdzie są obywatelami innego państwa, ale chcą podjąć pracę w przewozie rzeczy w firmie, która ma swoją siedzibę w Polsce. Wiek i płeć nie ma znaczenia. Co ważne, aby przystąpić do takiego kursu, nie trzeba posiadać prawa jazdy danej kategorii. Co więcej, nie trzeba nawet być w trakcie kursu. W praktyce jednak to najczęściej osoby kończące kurs na daną kategorię prawa jazdy biorą udział w kursie kwalifikacji wstępnej.

Jak wygląda kurs?

Zajęcia podzielone są na dwa bloki:1. kat. C, C1, C+E, C1+E2. kat. D, D1, D+E, D1+EKurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to aż 140 godzin zajęć. 130 godzin to zajęcia o charakterze teoretycznym, zaś ostatnie 10 godzin to zajęcia praktyczne. Te ostatnie obejmują 2 godziny zajęć na płycie poślizgowej, a także 8 godzin jazdy w ruchu drogowym. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny. Nadzorowane są przez instruktora.

Kurs podzielony jest na dwie części:

zajęcia teoretyczne podstawowe – są one takie same dla obu bloków

zajęcia specjalistyczne – obejmują one zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Są realizowane oddzielnie dla każdego z bloków.

Zgodnie z rozporządzeniem w ciągu dnia może odbyć się maksymalnie 3 godziny zajęć teoretycznych, a przerwa między zajęciami nie może być dłuższa niż 90 minut. Zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się dopiero wówczas, gdy część podstawowa kursu się zakończy.

Średnio kurs trwa 45 dni.

Przebieg egzaminu

Rozporządzenie jasno wskazuje, że egzamin można ustalić dopiero, kiedy kurs zostanie zakończony. Zawsze jest on przeprowadzany w ośrodku, w którym kursant ukończył zajęcia. Przewodniczący komisji wybiera komisję egzaminacyjną. Z kolei sam przewodniczący wskazywany jest przez wojewodę właściwego z uwagi na siedzibę ośrodka. Egzamin składa się z części podstawowej, która obejmuje 20 pytań, a także części specjalistycznej, w której pytań jest 10. Egzamin jest zdany, jeśli w części podstawowej błędów nie jest więcej, jak 4, zaś w części specjalistycznej nie więcej jak 5. Koszt egzaminy to aż 1000 złotych.

Warto przeczytać