Psychoterapia to jedna z metod leczenia zaburzeń i nieprawidłowości, które dotykają ludzką psychikę. W zależności od tego, jaki jest problem, a także jakie jest jego nasilenie, stosowane są różne zarówno rodzaje, jak i metody oddziaływań. Do najpopularniejszych rodzajów psychoterapii zalicza się tą psychodynamiczną, systemową, humanistyczną, Gestalt, skoncentrowaną na rozwiązaniach, a także poznawczo – behawioralną. Ich wspólnym elementem jest bezpośredni kontakt terapeuty z pacjentem. Zobaczmy jakie są założenia różnych rodzajów psychoterapii.

Warto podkreślić, że psychoterapia sprawdza się nie tylko w przypadku zaburzeń. Sięgnąć można po nią także wówczas, gdy chcemy „ulepszyć” funkcjonowanie psychiczne człowieka, a także zwiększyć jego potencjał osobowościowy. Psychoterapia wpływa na zmianę postaw, a także poprawia umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Definicja psychoterapii

Korzeni psychoterapii należy szukać w psychologii, medycynie, a także filozofii. Jest to zespół metod leczenia różnych problemów i zaburzeń psychicznych, którego filarem jest bezpośredni kontakt z pacjentem. Psychoterapia to zawsze cykl spotkań – albo indywidualnych, albo odbywających się w grupie. Do prowadzenia psychoterapii uprawnieni są wyłącznie określeni specjaliści. W przypadku najtrudniejszych zaburzeń psychoterapia jest jednym z elementów leczenia i łączona jest na przykład z farmakoterapią. Jeśli problemy psychiczne sprawiają, że codzienne funkcjonowanie chorego jest niemożliwe albo mocno utrudnione, niezbędne okazuje się być włączenie leków. Z pomocy psychoterapeuty mogą korzystać nie tylko osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi. Tę formę wsparcia kieruje się również do wszystkich, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania emocjonalnego. Psychoterapia korzystnie wpływa na motywację do działania, podnosi pewność siebie, pomaga w lepszym komunikowaniu się z innymi. Podnosi jakość życia – zarówno tego osobistego, jak i zawodowego.

Psychoterapia nie pełni więc tylko funkcji leczniczej, ale również wspierającą. Wskazuje, jak w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Psychoterapeuta, czyli kto?

Psychoterapię mogą prowadzić wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Psychoterapeutą można zostać po ukończeniu studiów wyższych (psychologia, medycyna, pedagogika). Następnie niezbędne jest ukończenie szkolenia podyplomowego, które kończy się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenie jest wymagające, pochłania mnóstwo czasu – trwa przynajmniej cztery lata. Aby zostać psychoterapeutą, niezbędne jest również przejście własnej terapii. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć przyszłych pacjentów, a także uporać się z własnymi problemami, które mogłyby rzutować na pracę z pacjentami. Większość terapeutów specjalizuje się w konkretnych problemach. Sposobem na uzyskanie pewności, że mamy do czynienia ze specjalistą, jest poproszenie o przedstawienie kwalifikacji.

Na co może pomóc psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia skuteczna w przypadku takich problemów, jak fobie, zaburzenia żywienia, depresja, stany lękowe, nerwice. Pomaga ona w przypadku osób mających problemy z radzeniem sobie z emocjami, a także rozmaitymi sytuacjami życiowymi, do których zalicza się między innymi żałobę czy uzależnienia.

Warto przeczytać