Jeśli zależy nam na tym, aby nie mylić pojęć, które mogą sprawiać wrażenie podobnych do siebie, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, że hipnoza to określenie stanu transu, podczas gdy hipnotyzm to termin związany z samym indukowaniem tego stanu. Osoba określana mianem hipnotyzera odpowiada więc za wywołanie stanu hipnozy. Od niedawna możemy spotkać się jednak także z inną nazwą. Wiele źródeł mówi nie tylko o hipnotyzerach, ale także o hipnoterapeutach, a więc o osobach, które są w stanie wywołać hipnozę po to, aby leczyć choroby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Na czym polega działanie hipnozy?

Gdy mówimy o hipnozie, powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim to, że składa się ona z czterech elementów. Są to kolejno: sugestia, skupienie uwagi pozwalające osobie poddawanej hipnozie na wyłączenie własnych myśli, relaks i obraz. To właśnie ten ostatni wydaje się być zresztą kluczem do sukcesu samej sesji hipnotycznej. Przeważnie na tym etapie hipnotyzer prosi o wyobrażenie sobie czynności schodzenia po schodach lub zjeżdżania windą. Inicjowane jest odliczanie, gdy zaś osoba hipnotyzowana znajdzie się na najniższym poziomie, wprowadzana jest w stan snu. Jeszcze przed zakończeniem sesji pacjent metaforycznie wraca do góry, a liczenie w odwrotnej kolejności jest czynnością poprzedzającą wybudzenie.

Prezentacja technik hipnotycznych

Dziś możemy pochwalić się tym, że jesteśmy w stanie wyróżnić przynajmniej kilka technik hipnotycznych cieszących się różnym stopniem popularności. Tu za najpopularniejsze uznaje się te, które zakładają skupienie wzroku na przedmiocie. Technika ta jest znana większości z nas przede wszystkim dlatego, że często pojawia się w filmach. Tak naprawdę jednak, o sukcesie tej metody wcale nie decyduje to, że jest widowiskowa, ale przede wszystkim to, że jest skuteczna. Osoba hipnotyzowana tak mocno skupia się na obiekcie, że zdaje się zapominać o każdym innym bodźcu. Oczywiście, nie jest to jedyne stosowane rozwiązanie, warto więc wspomnieć choćby o wydawaniu szybkich komend. Tu celem jest uzyskanie stanu przeciążenia umysłu. Hipnotyzowany w rękach sprawnego hipnotyzera jest w stanie szybko przekazać świadomą kontrole nad sytuacją.

Czy hipnoza zawsze zadziała?

Różnimy się między sobą, a co za tym idzie także hipnoza może działać nieco inaczej w odniesieniu do każdego z nas. Podatność na jej wpływ jest jednak możliwa do ocenienia, choć najlepszym sposobem jest w takim wypadku zastosowanie skali posiadającej aż trzydzieści stopni. W skali od 0 do 5 stopni znajdują się osoby oporne, a w ich przypadku za duży sukces można uznać już samo wprowadzenie w stan relaksu. Kolejna grupa, która na skali sytuuje się między piątym i jedenastym punktem jest najbardziej pożądana w ujęciu terapeutycznym, a to dlatego, że jej przedstawicieli można wprowadzić jedynie w stan lekkiego transu. Od trzynastego do dwudziestego stopnia skali mamy osoby, które są w stanie uzyskać jedynie średni trans, a więc taki, w którym pojawiają się zaburzenia w odczuwaniu bólu. Ostatnie punkty na skali należą do osób, które można wprowadzić w trans głęboki.

 

Warto przeczytać