Definicja hipnozy nie jest prosta, obecnie jednak zgadzamy się z tym, że można mówić o niej jako o odmiennym stanie świadomości powiązanym z większą niż w innych okolicznościach możliwością dokonywania wglądu we własne procesy psychiczne. Jeszcze nie tak dawno mówiono w tym kontekście przede wszystkim o tak zwanym stanie hipnozy głębokiej, a więc takiej, która uniemożliwia pacjentowi zachowanie pełnej świadomości. Dziś jednak kładzie się na nią zdecydowanie mniejszy nacisk podkreślając choćby to, że nie każdy jest w ogóle w stanie ją osiągnąć. Dziś więc, jeśli mamy mówić o hipnoterapii, koncentrujemy się przede wszystkim na średniej hipnozie. W takim stanie nie ma mowy o utracie pełni świadomości, a jednak jest to jednocześnie stan, który pozwala na większy wgląd w procesy psychiczne. Obecnie zresztą możemy zauważyć, że mianem hipnozy definiuje się znacznie szerszy zakres zjawisk niż te, które były brane pod uwagę w początkach zainteresowania nią.

Hipnoza czy hipnoterapia?

Hipnoterapia to rodzaj psychoterapii, który z powodzeniem wykorzystuje tak zwane techniki hipnotyczne. W większości przypadków zakłada ona doświadczenie wglądu pozwalające na odzyskanie zapomnianych wspomnień. Hipnoterapia ma też na celu odreagowanie emocji oraz doprowadzenie do ich transformacji. O wszystkich tych procesach można mówić w momencie, w którym pacjent znajduje się w stanie poszerzonej świadomości. Tu warto dodać, że stany określane tym mianem wcale nie są nienaturalne i mamy z nimi do czynienia także w codziennym życiu. Podczas hipnoterapii są jednak wywoływane świadomie. Co ciekawe, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, w rzeczywistości z pewnymi zjawiskami powiązanymi z hipnozą mamy do czynienia w odniesieniu do każdej psychoterapii.

Hipnoterapia – czas trwania i przeznaczenie

Trudno mówić o czasie trwania hipnoterapii ze względu na to, że ma ona indywidualny charakter. Przeważnie zajmuje co najmniej kilka spotkań i jest procesem długotrwałym. Nie powinno zaskakiwać nas to, że może trwać nawet kilka lat. Zawsze jednak uzależniona jest przede wszystkim od skali problemu, z jakim zgłasza się pacjent potrzebujący pomocy. Hipnoterapeutą nie powinna być przy tym osoba przypadkowa. Najlepsze rezultaty hipnoterapii są notowane wtedy, gdy przeprowadza ją profesjonalny psychoterapeuta, a więc osoba, która może pochwalić się klasycznym wykształceniem psychoterapeutycznym w połączeniu z dodatkowymi umiejętnościami z kursów hipnoterapii. W naszym kraju ciągle jeszcze brak jest jednak uregulowań prawnych, które pozwoliłyby na określenie, kto może wykonywać zawód hipnoterapeuty. Kurs klasycznej psychoterapii jest dość długi i może zajmować od czterech do pięciu lat. Co warte podkreślenia, gdy mówimy o kursie certyfikowanego psychoterapeuty, zajmuje on jeszcze więcej czasu. Profesjonalne opanowanie hipnoterapii to kolejne kilka lat pracy. Jeśli jednak włoży się w nią swoje zaangażowanie, można prowadzić sesje hipnotyczne, które będą w stanie realnie pomagać w procesie uwalniania się od nałogu.

 

Warto przeczytać