W przypadku niektórych zawodów dopuszczenie do pracy możliwe jest dopiero po przejściu badań psychologicznych. W niejednym pracowniku wywołują one ogromny stres. Wynika to z tego, że na ogół kompletnie nie wiemy, jak mają wyglądać takie badania, na czym one polegają, a także co można z nich wywnioskować. Oczywiście warto pamiętać, że badania psychologiczne w przypadku różnych stanowisk mogą się od siebie nieco różnić. Warto jednak wiedzieć, na czym mogą polegać, aby zmniejszyć poziom stresu.

Kto musi poddać się badaniom psychologicznym?

Listę zawodów, które obligatoryjnie poddawane są badaniom psychologicznym przed przystąpieniem do pracy znaleźć można w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej. Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę konieczność wykonania takich badań może dotyczyć praktycznie każdego zawodu. UWAGA: jeśli jednak naszego stanowiska pracy nie ma we wskazanym załączniku, możemy odmówić poddania się takiemu badaniu.

Wśród zawodów, których wykonywanie wiąże się z obligatoryjnym badaniem psychologicznym znajdują się między innymi policjanci, kierowcy, kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci, pracownicy mający kontakt z materiałami wybuchowymi, kaskaderzy, maszyniści oraz nawigatorzy.

Dlaczego wymagane są badania psychologiczne?

Wynika to przede wszystkim z wymogów, jakie stawia się osobom wykonującym wskazane zawody. Niezbędne jest opanowanie, umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, nie uleganie emocjom, a także umiejętność maksymalnego skoncentrowania się na wykonywanych zadaniach. W przypadku tych zawodów od jakości wykonywania powierzonych obowiązków nierzadko zależy nie tylko zdrowie, ale również życie innych. Dlatego tak ważna jest pewność, że dane stanowisko zostaje powierzone odpowiedniej osobie.

Badaniom psychologicznym poddaje się również osoby wykonujące inne niż wskazane zawody, jeśli niezbędna jest ocena koncentracji, kreatywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii, umiejętności pracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów .W wielu przypadkach badania powtarza się cyklicznie, a okres ich ważności wynika z obowiązujących aktualnie przepisów prawnych. Trzeba bowiem pamiętać, że pewne zdolności mogą wraz z wiekiem się obniżać. Dlatego tak ważna jest ocena czy mimo zachodzących zmian dana osoba może nadal wykonywać dany zawód.Jeśli zdarzy się tak, że osoba mająca ważne badania psychologiczne zdecyduje się na zmianę pracy, a po zatrudnieniu w nowym miejscu będzie wykonywać te same obowiązku, pracodawca ma prawo oczekiwać ponownego poddania się badaniom psychologicznym.

Przebieg badania psychologicznego

Badania mogą się między sobą różnić, ale zawsze składają się z dwóch części: testowej, a także sprawnościowej. W części testowej oceniana jest osobowość badanego, jego sprawność intelektualna, a także odporność na stres. W części sprawnościowej ocenie poddawana jest szybkość reakcji, koncentracja, koordynacja wzrokowo - ruchowa. Istotnym elementem badania psychologicznego jest również rozmowa z psychologiem.

Warto przeczytać