Masz problem, z którym nie potrafisz poradzić sobie samodzielnie? Podjąłeś decyzję o skorzystaniu z fachowej pomocy? Masz w związku z tym obawy, czy uda Ci się trafić na dobrego specjalistę? Nie ma w tym nic dziwnego. Terapia wiąże się przecież z obdarzeniem zaufaniem obcej osoby. Warto więc wiedzieć, co może sugerować, że trafiliśmy na naprawdę dobrego specjalistę.

Czy wybrany przeze mnie psycholog jest profesjonalistą?

Za dobrego psychologa można uznać przede wszystkim takiego, który w swojej pracy kieruje się kodeksem etyki zawodowej. Pierwsze spotkanie powinno rozpocząć się od zebrania wywiadu, co pozwoli na postawienie diagnozy, a także wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba, dobrana zostanie odpowiednia forma pomocy. Psycholog, który jest profesjonalistą jest również świadomy granic swoich kompetencji. I tak jeśli nie zajmuje się psychoterapią bądź nie pracuje z osobami z konkretnym problemem, przekaże taką informację klientowi, a następnie skieruje go do innego specjalisty. Dobry psycholog dba również o przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej. Jak wynika z obowiązującego aktualnie prawa, psycholog nie może przekazywać żadnych informacji, jeśli nie uzyska na to zgody osoby, której one dotyczą. Dobry specjalista wspólnie z klientem ustala cele, do których doprowadzić ma wspólna praca. Określa czas, który potrzebny jest do realizacji wskazanych celów, a także przedstawia klientowi opis metod, z których będzie korzystał. Ważnym etapem pracy jest przedstawienie planu pomocy. Również moment zakończenia kontaktu jest wspólnie uzgadniany z klientem i na ogół ma to miejsce wówczas, gdy uda się osiągnąć ustalone wcześniej wspólnie cele.

Psycholog, który chce być profesjonalistą dba nieustannie o swój rozwód zawodowy. Uczestniczy w szkoleniach, studiach podyplomowych, czyta branżową literaturę oraz artykuły w czasopismach naukowych. Wszystko po to, aby pracować zgodnie z najnowszymi standardami. Wskazane jest też konsultowanie ewentualnych wątpliwości z innymi specjalistami.

Czy psycholog odnosi się do mnie z należnym szacunkiem?

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, czy psycholog podchodzi do swojego klienta z szacunkiem i akceptuje jego uczucia, wartości, przyjmuje krytyczne opinie dotyczące jego pracy. Oczywiście należy pamiętać, że psycholog nie będzie tolerował zachowań klienta, które naruszają granice terapeuty. Niedopuszczalne są zachowania agresywne, włącznie z agresją słowną. Jeśli takie zachowania ze strony klienta się pojawiają, psycholog może podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. Jego obowiązkiem jest jednak w takiej sytuacji wskazanie innego specjalisty, do którego klient może się udać. Tym, co wskazuje, że wybrany przez nas psycholog jest dobrym specjalistą jest odpowiadanie przez niego na pytania odnoszące się zarówno do diagnozy, jak i stosowanych metod pracy. Warto pamiętać, że klient zawsze ma prawo o to pytać, a obowiązkiem psychologa jest udzielenie szczerych odpowiedzi tak, aby klient bez trudu je zrozumiał.

Warto przeczytać