Korzystanie z pomocy psychologa jest obecnie coraz bardziej popularne. Wiąże się to z większą dostępnością tego rodzaju usług. Niestety, nie w każdym przypadku pomoc psychologiczna jest pomocą profesjonalną. Dlatego warto wiedzieć, jak ją poznać, a także jakie formy pomocy psychologicznej są obecnie dostępne. Pozwoli to zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo, a także zwiększy poziom świadomości w zakresie podjęcia pierwszego kontaktu.

Formy pomocy psychologicznej

Na konsultację psychologiczną warto umówić się w przypadku zaburzeń psychicznych, chronicznego stresu, kryzysu psychicznego, a także trudności w zakresie regulacji emocji. Podczas konsultacji psycholog zdiagnozuje problem. Może wykorzystać do tego różne metody. Bazować może nie tylko na rozmaitych pytaniach, ale sięgnąć może także po kwestionariusze oraz testy psychologiczne.

W początkowej fazie pomocy psycholog przekaże informację dotyczącą diagnozy, a także wskaże, jaka forma pomocy jest w danym przypadku najbardziej odpowiednia. W grę wchodzi wsparcie psychologiczne, psychoterapia oraz interwencja kryzysowa. Jeśli psycholog dostrzeże konieczność, może skierować klienta na konsultację lekarską do psychiatry, neurologa, endokrynologa bądź seksuologa. Zdarzają się przypadki, kiedy najbardziej wskazane jest połączenie pomocy psychologicznej z pomocą lekarską.

Może zdarzyć się również tak, że kontakt z psychologiem zostanie zakończony na etapie konsultacji. Jeśli po konsultacjach klient nadal chce korzystać z pomocy specjalisty, istotne jest określenie celów pracy. Dobrze określone cele to cele proste, konkretne, szczegółowe i realistyczne. Należy uzgodnić je wspólnie z terapeutą. Ważne jest również, aby ustalić sposób i czas ich realizacji – psycholog powinien określić, ile spotkań powinno się odbyć, aby uporać się z problemem. Może zdarzyć się tak, że psycholog nie jest w stanie określić czasu potrzebnego do rozwiązania problemów. W takim przypadku musi jednak o tym powiedzieć klientowi, a także jasno wskazać dlaczego tak się dzieje. I tak na przykład jeśli w grę wchodzi praca z traumami z okresu dzieciństwa, proces terapeutyczny będzie miał najczęściej charakter długoterminowy. Praca w takim przypadku może jednej osobie zająć rok, u innej potrzebne będzie na to pięć lat.

Konsultacje psychologiczne

Pierwszym etapem kontaktu zarówno z psychologiem, jak i psychoterapeutą są konsultacje. Najczęściej obejmują one od jednego do trzech spotkań. Celem konsultacji jest poznanie problemu klienta, odkrycie jego przyczyn, a także konsekwencji dla aktualnego funkcjonowania. Sesja trwa pięćdziesiąt minut. Prowadzący konsultację specjalista – zadając pytania, prowadząc obserwację oraz przeprowadzając testy psychologiczne – stawia diagnozę. Po zakończeniu etapu konsultacji klient dowiaduje się, jaka jest diagnoza, poznaje również plan pomocy.

Psychoterapia

Bazując na diagnozie, psychoterapeuta zaprezentuje plan leczenia, przedstawi również sposób pracy. Sesje trwają pięćdziesiąt minut i najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Zdarza się, że mają miejsce raz na dwa tygodnie. Psychoterapia krótkoterminowa trwa na ogół od dwóch miesięcy do pół roku. Psychoterapia długoterminowa jest dłuższa – na ogół trwa do około trzech lat, ale zdarza się, że potrzebna jest dłuższa praca.

Warto przeczytać