To, na czym konkretnie polega psychoterapia uzależnione jest od jej rodzaju. Z uwagi na to, że znanych jest obecnie wiele jej nurtów nie ma żadnego problemu, aby postawić na ten dopasowany do problemu pacjenta. Każdy z rodzajów psychoterapii to inna inspiracja, inne podejście, a tym samym inny sposób prowadzenia oddziaływań. Wynika to z odmiennych założeń teoretycznych. Do głównych nurtów psychoterapii zalicza się psychoterapię poznawczo – behawioralną, humanistyczną, Gestalt, narracyjną, psychodynamiczną, zorientowaną do proces, ericksonowską, analityczną, skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów psychoterapii. Ten rodzaj zalicza się również do jednych z tych nurtów, które zostały najlepiej przebadane pod kątem skuteczności. Nurt ten czerpie z założeń behawioryzmu. Wychodzi z założenia, że zaburzenia są efektem naszych wyuczonych reakcji na konkretne bodźce. Celem terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym jest oduczenie pacjenta tych reakcji, które są nieprawidłowe, a w ich miejsce wypracowanie nowych sposobów myślenia. Pacjent w toku terapii nabywa nowe umiejętności, co pozwala mu radzić sobie z problemami.

Terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym trwa najczęściej od dziesięciu do szesnastu sesji. Ten rodzaj psychoterapii poleca się szczególnie osobom zmagającym się z depresją oraz lękami. Sprawdza się ona też w zaburzeniach odżywiania, stresie pourazowym, a także zaburzeniach osobowości.

Psychoterapia humanistyczna

W przypadku tej psychoterapii założenie jest nieco inne: dotyczy ono przekonania, że w każdym człowieku tkwi potencjał, który można wykorzystać do samorozwoju. Każdy klient jest w tym nurcie traktowany podmiotowo i empatycznie. Psychoterapeuta okazuje ogromne zrozumienie. Problemy są konsekwencją stosowania niewłaściwych norm i wartości, co stoi w sprzeczności z prawdziwymi potrzebami pacjenta.

Psychoterapia humanistyczna może być zarówno krótko-, jak i długoterminowa. To, ile ostatecznie trwa uzależnione jest od rodzaju problemu, a także tego, jak jest on duży.

Terapia humanistyczna pozwala uporać się z wieloma trudnymi sytuacjami życiowymi. Doskonale radzi sobie ona z takimi zaburzeniami, jak depresja, zaburzenia odżywiania, nerwice, stany lękowe. Jest dobrym wyborem, jeśli chcemy uporać się z trudnymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa. Terapia humanistyczna pomoże poprawić relacje z innymi, a także zbudować zdrowy, szczęśliwy związek.

Psychoterapia Gestalt

Jest to odmiana psychoterapii humanistycznej. Opiera się ona na przekonaniu, że natura człowieka jest złożona. Celem psychoterapii prowadzonej w tym nurcie jest zwiększenie samoświadomości pacjenta po to, aby mógł on czerpać radość z życia. Psychoterapia wskazuje, jak radzić sobie z problemami, bazując na swojej wewnętrznej sile, a także własnych możliwościach. W toku prowadzonych oddziaływań pacjent zdobywa wiedzę na swój własny temat, odkrywa tkwiący w nim potencjał, a także dąży do osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Rozprawia się ze stereotypami dotyczącymi własnej osoby, ale zdobywa również wiedzę w zakresie posiadanych ograniczeń.

Psychoterapia w nurcie Gestalt jest psychoterapią długoterminową. Trwa ona od roku do nawet kilku lat.

Poleca się ją w większości problemów psychologicznych. Najlepiej sprawdza się jednak w przypadku tych, którym celem jest lepsze zrozumienie siebie i poprawienie jakości życia.

Warto przeczytać